Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse > Program for lærerutdanning > Skolelaboratoriet
Skriv ut denne siden
 


Magnetisme-koffert

 

 


Elektronikk-koffert

 

 


Fra mikroprosessor utviklingssett

 

 

 

 

 


Fra brobyggesett-kasse

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelligent modellhus
Intelligent modellhus/koffert

 

 

Lån av utstyr

Skolelaboratoriet har følgende utstyr som kan lånes. Utlån er gratis, men låntaker må betale frakt eller hente og bringe koffertene selv. Lånetid vil normalt være en uke.

De klikkbare overskriftene åpner pdf-dokumenter med nærmere beskrivelse av innholdet.

Kontaktperson: Maria Sviland
E-post:
Telefon: 73 55 11 43

Elektrisitetskoffert (klassesett, arbeider parvis)
Elektrisitetslære primært for mellomtrinnet, klassesett.

Magnetismekoffert (klassesett, arbeider parvis)
Magnetisme primært for mellomtrinnet, klassesett.

Brenselcellekoffert (lærerdemonstrasjon)
Fornybare energikilder, solceller, hydrolyse og brenselsceller for videregående skole.

Elektronikk byggekoffert I og byggekoffert II (klassesett)
Utstyr for bygging av elektronikk. Koffertene inneholder loddebolter, boreutstyr, tenger, utstyr for etsing av kretskort o.l. Koffert I lånes ut til grupper på inntil 10 elever. Koffert I og II lånes til stor gruppe på inntil 30 elever.

Elektronikk målekoffert (20 elever, arbeider parvis)
Utstyr for måling på komponenter og en enkel elektronisk krets. 20 multimetere, 10 koblingsbrett, komponenter, ledninger og batterier.

Snekkerkoffert (20 elever jobber i grupper på 4)
Snekkerkofferten inneholder håndverktøy for fem grupper med elever (ca 20 stk). Kofferten egner seg ypperlig til bygging av modellhus i forbindelse med f.eks. emnet Teknologi og design i sungdomsskolen. Kofferten inneholder bl.a. sager, tvinger, kniver, vatere, hammere, limklemmer, gjærkasser, høvler, tomstokker, murspader, stiftemaskiner, limpistoler m.m.

Loddekoffert
Kofferten inneholder det som trengs for lodding i et klasserom. 16 loddebolter med stativ og 16. sideavbitere. Kofferten er innkjøpt for
prosjektmidler fra SIEMENS.

Mikroprosessor utviklingssett-koffert
Kofferten inneholder 8 komplette utviklingssett for mikroprosessorer m/powersupply og parallellkabel (PIC16F84A). I tillegg følger programvare for programmering i assambly. Klassesett med C-kompilater og C-kurs på CD kan kjøpes fra norsk leverandør Per Wiik AS. Ev. kan settene brukes ved skolelaboratoriets datalab som har installert komplett programpakke. For mer informasjon se: www.perwiik.no (velg Undervisning og deretter Matrix Multimedia).

Bro-byggesett kasse. (3 stk, hvorav to ny utgave)
Kassene inneholder deler samt enkel beskrivelse for bygging av ulike typer broer. Byggesettene illustrerer ulike stabile og hengende konstruksjoner
som normal brukes i forbindelse med brokonstruksjoner og er egnet for bruk i det tverrfaglige emnet “Teknologi og design”.

Mer informasjon finnes på nettsidene til ConTre.

Utlån av testrigg for materialer og konstruksjoner
Testriggen er utviklet av Jens Jacob Jensen (JJJ Consult) for bruk i skolen. Den egner seg spesielt for bruk i faget Teknologi og forskningslære i videregående skole og emnet Teknologi og design i ungdomsskolen.

Med testriggen kan en utføre trykk- og strekkforsøk med ulike materialer. Kreftene kan måles enten ved hjelp av mekaniske badevekter eller ved hjelp av strekklapper limt på testobjektene eller til spesielle lastceller. Sammen med utstyret følger en elektronisk målebru og noen strekklapper. Målebrua er spesielt utviklet for bruk i skolen i et samarbeid mellom JJJ Consult, Andreas Gurk elektronikk og Skolelaboratoriet ved NTNU.

Ulike undervisningsopplegg er fyldig beskrevet i et medfølgende hefte og CD med dokumentasjon og videoer. Utstyret kan kjøpes som byggesett eller leveres ferdig fra www.contre.no. Nettstedet innholder også detaljert byggeveiledning dersom en ønsker å kjøpe inn komponentene selv og bygge opp testlaboratoriet på egen skole. Den måletekniske delen er også beskrevet i heftet Grunnleggende elektronikk og sensorteknikk, se publikasjoner.

Utlån av former for støping av små betongbjelker
Testing er viktig innen alt eksperimentelt arbeid. Dette gjelder også når man arbeider med bygningsmaterialer som f.eks. betong. Skolelaboratoriet tilbyr derfor, i samarbeid med ConTre, en egen kasse med former for støping av betongbjelker i liten skala. Kassen inneholder også materiell og emner til å lage former for sylinderprøver. Kassen inneholder deler til 5 støpeformer, (byggesett) ”armeringsstål”, materiell til å lage prøvesylindre mm, samt veiledningsmateriell.

Øvingsopplegget egner seg for den ”unge ingeniøren” og den ”unge forskeren” i faget Teknologi og forskningslære, eller for byggfag innen yrkesopplæring. Undervisningsmateriellet kombineres med testriggen og måleutstyret beskrevet foran.

Materiellet som lånes ut ved Skolelaboratoriet er gitt av Statens veivesen, men kan også kjøpes hos ConTre – v/JJJ Consult AS (www.contre.no).

Intelligente modellhus.
Husene er formet som kofferter og inneholder ulike sensorer (IR, røyk, brytere, temperatur, lys og fuktighet) og aktuatorer (lys, vifte, varme, alarm) i tillegg til Siemens styringssystem, LOGO. Ved hjelp av et profesjonelt dataprogram kan de ulike sensorer og aktuatorer knyttes sammen slik at en gir huset den funksjon en ønsker. Modellhuset er grundig beskrevet i SLserien nr. 7, Fra elektriske kretser til
intelligente hus
. Opplegget passer godt for grunnkurs elektro og i faget
Teknologi og forskningslære.

Matematikk
Skolelaboratoriet beklager at vi ikke lenger kan låne ut matematikk-kofferter. Interesserte kan besøke Matematikksenteret for å se gjennom innholdet.

For ytterligere informasjon om innhold og ev. kjøp av matematikk-kofferter, se Simplicatus sine hjemmesider.
 

Ansvarlig redaktør:       Kontakt:      Telefon 73 55 11 43