Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse > Program for lærerutdanning > Skolelaboratoriet
Skriv ut denne siden
 
 
 
 
Skolelaboratoriet
Realfagbygget
Høgskoleringen 5
7491 Trondheim
Telefon 73 55 11 43
Telefax 73 55 11 40

e-post postkasse@skolelab.plu.ntnu.no

Skolelaboratoriet har fått ny hjemmeside.

Du finner den på:

www.ntnu.no/skolelab/

 
 

Ansvarlig redaktør:       Kontakt:      Telefon 73 55 11 43